Awtomatiki it iýmitlendiriji interaktiw oýunjaklar

Gysga düşündiriş:

Awtomatiki it iýmitlendirijisi - Uly, orta itler we güjükler üçin içgysgynçlykdan dynmak üçin öý haýwanlary oýunlary we gyssagly iýmitlendirmek üçin ulanylýan iýmit interaktiw it oýunjaklaryny almak üçin bir gezek basyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt Awtomatiki it iýmitlendiriji interaktiw oýunjaklar
N elemento.: F01150300006
Material: ABS
Ölçegi: 5.5 * 5.5 * 6.9dýuým
Agramy: 20.5 oz
Reňk: Ak, gülgüne, sary, gök, özleşdirilen
Bukja: Polibag, reňk gutusy
MOQ: 500 sany
Töleg: T / T, Paypal
Ibermegiň şertleri: FOB, EXW, CIF, DDP

OEM & ODM

Aýratynlyklary:

  • 【Awtomatiki düwme dizaýny】 It iýmit konteýni katapult funksiýasyny kabul edýär, it ýokarky düwmäni ýuwaşlyk bilen basyp biler we iýmit belli bir mukdarda it bejergisi bilen oýnawaçyň aşagyndaky 4 kanaldan aňsatlyk bilen syzyp biler.Bu gaty gyzykly we itler hezil edip iýip bilýärler.
  • Ed Saýlanan material pet Haýwan iýmitlendiriji BPA-dan erkin ABS materialyndan, zäherli we howpsuz däl.Aç-açan saklanylýan ýer diňe bir öý haýwanlaryny iýmäge çekmek bilen çäklenmän, öý haýwanlarynyň iýmitleniş tizligini öwrenmek we wagtynda ýetmezçilik edende iýmit goşmak hem örän amatlydyr.
  • 【Gyzykly Puzzle It oýunjaklary it Itiň önümiň ýokarsyna penjeleri bilen degmegine ýol görkezip, it iýmitini ýa-da iýmit alyň.Bu itiň özüni alyp barşy üçin sylag oýny ýa-da tälim bolup, itiň bu işe bolan gyzyklanmasyny özüne çekip biler.Şeýle hem itiň akyl-paýhasyny gowulaşdyryp, eýesiniň ýanynda bolmadyk mahaly itiň gündelik aladalaryny ýeňledip biler.
  • 【[Interaktiw haýal iýmitlendiriji dispenser feeding It bilen iýmitlenýän oýunjak itiň şol bir wagtyň özünde haýal iýmegine kömek edip biler, katapult düwmesiniň işi itiň gündelik iýmitlenişini haýalladyp, itiň aşgazan-içege saglygyny gorap biler.
  • Sl Süýşmäge garşy aşaky the Aşakda 4 süýşmäge garşy rezin pad bar.Mundan başga-da, her önüm gurnalyp ýa-da aýrylyp bilinjek dört sorujy käse bilen gelýär.Sorujy käsäni aşakdaky degişli kartoçkada düzedip bolýar, soňra önümi gündelik ulanylanda itler ýykmaz ýaly, ýere ýerleşdirilip bilner.

Awtomatiki iýmitlendiriji interaktiw oýunjaklar (3) Awtomatiki iýmitlendiriji interaktiw oýunjaklar (2) Awtomatiki iýmitlendiriji interaktiw oýunjaklar (1)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler