Egrilen ownuk haýwan dyrnaklary, Pişik we ownuk öý haýwanlary dyrnaklara Razor Sharp Blade bilen ideg edýär

Gysga düşündiriş:

Ownuk haýwanlar üçin egrilen pyçaklar bilen öý haýwan dyrnaklary, öý bezeg toplumy üçin dyrnak trimmer, iň oňat pişik we ownuk öý haýwanlary dyrnak kesmek, kiçijik it, pişik, towşan, guş üçin ussat bezeg guraly


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt Pişik we ownuk haýwanlar üçin egrilen pyçaklar
Nokat: F02100105002
Material: ABS / TPR / Poslamaýan polat
Ölçegi: 95 * 65 * 7 sm
Agramy: 17g
Reňk: Gök, ýöriteleşdirilen
Bukja: Blister kartoçkasy, reňk gutusy
MOQ: 500 sany
Töleg: T / T, Paypal
Ibermegiň şertleri: FOB, EXW, CIF, DDP

OEM & ODM

Aýratynlyklary:

  • 【Ownuk haýwan hünärmen dyrnaklary】 Bu pişigiň dyrnaklary iň ökde, iň kiçi göwrümli dyrnak trimmerleri, ony ownuk it, güjük, pişik, pişik, towşan, hamster, guş we beýleki ownuk öý haýwanlary üçin ulanyp bilersiňiz, bu ownuk öý haýwanlarynyň köpüsi üçin dyrnak dyrnagyny ideg etmek üçin gowy gural.
  • Fort Amatly we aňsat ulanmak Dyrnak gysgyçlary small Kiçijik itler we pişikler üçin dyrnak trimmerinde ýeňil tutmak, ergonomiki kauçuk tutawaçlar, amatly we elleriňizde howpsuz ýerde bolmak, ulanylyş aňsatlygyny üpjün etmek we tötänleýin nikleri we kesikleri goramak.
  • 【Qualityokary hilli egrilen poslamaýan polat pyçak this Bu pişigiň dyrnaklary üçin galyň, üýtgeşik dizaýn edilen egrilen poslamaýan polat pyçaklary ulandyk, olar güýçli we ýyllar boýy ýiti.Önümçilik döwründe bu dyrnak kesijiler berk hil bilen dolandyrylýar.Circarym tegelek pyçaklaryň dizaýny, haýwanlaryň dyrnaklarynyň şekilini ýöredip biler, bu kesilende nokady görmek üçin düşnükli we ygtybarly edýär.
  • 【Barmak üçin oňaýly süýşmeýän ýumşak tutawaç fingers Barmaklaryňyz uzak wagtlap kesilse-de rahat bolup biler.Bu pişigiň dyrnaklary, tutawaç rezin örtük bilen gutaransoň, süýşmeginiň öňüni almak üçin olary ygtybarly gysmaga mümkinçilik berýär.
  • Home Öýüňizdäki pişik dyrnaklaryny kesmek these Bu ownuk dyrnak gaýçylaryny ulanyň we dyrnaklary aňsatlyk bilen kesiň, öý haýwanyňyzyň dyrnaklaryny mal lukmanyna gitmegiň ýerine özüňiz ussatlyk bilen kesip bilersiňiz.
  • Pet Giň gerimli haýwan önümleri】 Güýçli haýwan önümleri bilen üpjün ediji bolanymyz üçin, öý haýwanlaryny ösdürip ýetişdirmek üçin gurallary, haýwanlaryň dyrnaklaryny, it iýmitlendiriji jamy, öý haýwanlaryny iýmitlendiriji, öý haýwanlary, haýwanlaryň ýakasy, öý haýwanlary bilen üpjün edip bileris. , haýwan oýunjaklary we ş.m.ODM we OEM ikisi hem hoş geldiňiz!Productshli önümler üçin reňk we nyşany aýratynlaşdyrmak dogry.

Pişik we ownuk öý haýwanlary egrilen Razor Sharp pyçaklary (1) Pişik we ownuk öý haýwanlary egrilen Razor Sharp pyçaklary (4)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler