Haýwanlary gysýan top we ýüp oýunjaklary

Gysga düşündiriş:

It diş çotgasy gysylan top we ýüp bilen çeýnemek, iýmit paýlaýan top, suwda ýüzýän oýunjak, molar dişlerini arassalaýan oýunjak, agressiw çeýniler güjük bejergisi üçin oýnawaç topy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt Pet Gykylykly top we ýüp oýunjaklary
N elemento.: F01150300005
Material: TPR / Pagta
Ölçegi: 4.25 * 4.21 * 4.29dýuým
Agramy: 7.05 oz
Reňk: Gök, sary, gyzyl, özleşdirilen
Bukja: Polibag, reňk gutusy
MOQ: 500 sany
Töleg: T / T, Paypal
Ibermegiň şertleri: FOB, EXW, CIF, DDP

OEM & ODM

Aýratynlyklary:

  • UL KÖP-FUNKSIONAL DOG ​​TOYItiň diş saglygyny doly gorap bilýän birnäçe molar bar.Bu oýunjak itlere köp ulanylyş tejribesini getirip biler.
  • 【SQUEAKY PET TOY】 Önümiň düýbünde ses enjamy bar.It dişläninde we bu önüm bilen oýnanda, itiň ünsüni özüne çekmek we itiň oýnamaga bolan gyzyklanmasyny artdyrmak üçin gysyş döredip biler.It iýmiti, dogralan et, nahar we ş.m. gönüden-göni bu önümiň ýokarky bölegine ýerleşdirilip bilner.oýunjak bilen oýnamak, iteklemek we oýnamak üçin it syzýan deşikden it iýmitini ýa-da iýmit alyp biler.Bu önüm ite öz tagallasy bilen sylag almaga mümkinçilik berýär.
  • 【Suwda ýüzýän oýunjak】] Bu önüm it suwa düşmäge ýa-da suwa düşmäge çykanda göni suwa taşlanyp bilner.Önüm materialy -TRP materialynyň aýratynlygy sebäpli bu oýnawaç suwuň üstünde ýüzüp biler, bu bolsa itiň ünsüni sowup biler we has köp wagt tygşytlap biler .Egeriň itiň aladasyny etmegi hökmany däl, şonuň üçin eýesiniň hiç zady ýok alada etmek.
  • 【DÖWRÜNI ÖÇÜRMEK Oýnawaç of Oýnawaçyň ýüzünde dik we keseligine tertiplenen dürli ululyklarda we intensiwliklerde çişler bolýar, it oýnawaç dişläninde .Tartar we beýleki it iýmit galyndylaryny, dişleriň üstüne sürtmek arkaly iýmit galyndylaryny aýryp biler. dişler, itiň agyz bejergisini goraň.Bu önüm öý haýwanlarynyň itleri we dürli ululykdaky işleýän itler üçin amatlydyr.

singleimg (2) singleimg (1)

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler