Professional pişik dyrnaklary we ýiti öý haýwanlary ýiti pyçakly dyrnaklar

Gysga düşündiriş:

Ownuk haýwanlar üçin razor ýiti pyçaklar, hünärmen pişikler üçin ajaýyp pişik dyrnaklary we dyrnak kesmek, ownuk öý haýwanlary üçin kiçijik it guş gujagy güjük pişik Ferret dyrnak kesmek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt Professional pişik we razor pyçakly ownuk haýwan dyrnaklary
Nokat: F02100105004
Material: ABS / TPR / Poslamaýan polat
Ölçegi: F02100105004 sm
Agramy: 19g
Reňk: Gyrmyzy, özleşdirilen
Bukja: Blister kartoçkasy, reňk gutusy
MOQ: 500 sany
Töleg: T / T, Paypal
Ibermegiň şertleri: FOB, EXW, CIF, DDP

OEM & ODM

Aýratynlyklary:

  • 【ProfessionalPişik dyrnagys mini Bu kiçi göwrümli dyrnak trimmerleri hünärlidir, ony kiçijik öý haýwanlarynyň köpüsine dyrnaklara ideg etmek üçin ulanyp bilersiňiz.Bu hünärmen dyrnaklar, güjük, pişik ýa-da pişik, towşan, hamster, guşlar we beýleki ownuk öý haýwanlary üçin amatlydyr.
  • Fe Ygtybarly, aňsat we amatly dyrnak gysgyçlary】 Dyrnak trimmer rahat, aňsat tutawaçly, rezin reňkli ergonomiki tutawaçlary döredýär, dyrnak kesijileri eliňizde ygtybarly saklamaga, ulanmagyň aňsatlygyny üpjün etmäge we şol bir wagtyň özünde tötänleýin nikleri we kesikleri goramaga mümkinçilik berýär.Dyrnaklary kesilende öý haýwanlary hem tolgunmaz.
  • 【Super Razor Poslamaýan Polat Pişik the Pişigiň dyrnaklaryny kesýän galyň poslamaýan polat pyçaklarymyz super razor, ol ýiti we güýçli bolup, birnäçe ýyllap dowam edip biler.Önümçilik döwründe berk hil gözegçiligini alýarys.Circarym tegelek dizaýn, haýwanlaryň dyrnaklarynyň şekilini üýtgedip bilýänligi üçin, kesmegi kyn we ygtybarly edýär, şonuň üçin kesýän nokadyňyzy aýdyň görüp bilersiňiz.
  • 【Softumşak süýümden goraýan tutawaç, barmak amatly the Tutga ýumşak süýşmeýän rezin örtük bilen, pişigiň dyrnaklary, süýşmeginiň öňüni almak üçin olary ygtybarly gysmaga mümkinçilik berýär.Näçe wagt kesseňizem, barmaklaryňyz rahat bolar.
  • 【Öýüňi kesmek Pişik dyrnaklary the Mal lukmanyna gitmegiň zerurlygy ýok, diňe professional terbiýeçi ýaly öý haýwanlaryňyzyň dyrnaklaryny aňsatlyk bilen kesmek üçin bu kiçijik dyrnak gaýçylaryny ulanyp bilersiňiz.
  • Ful Güýçli we hünär goldawy pet Biz öý haýwanlaryny ökde we güýçli üpjün ediji bolup bileris.Haýwan önümlerini uly bahadan we hil bilen üpjün edip bileris, haýwanlaryň dyrnaklaryny kesmek, öý haýwanlaryny ösdürip ýetişdirmek üçin gurallar, öý haýwanlary oýnawaçlary, öý haýwanlary, haýwan suwy iýmitlendiriji, öý haýwanlary, haýwanlaryň ýakasy we eşikleri we ş.m.Pethli haýwan önümleriniň aýratyn reňkini we nyşanyny sorap bilersiňiz.OEM we ODM ikisi hem elýeterlidir.

Razor Sharp pyçaklary bilen pişik we ownuk öý haýwanlary dyrnaklary (1) Razor Sharp pyçaklary bilen pişik we ownuk öý haýwanlary dyrnaklary (4)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler