Professional haýwan dyrnaklary, ýiti pyçaklar dyrnaklary

Gysga düşündiriş:

Razor ýiti pyçaklar It dyrnaklary, Howpsuzlyk goragçylarynyň dyrnaklary bilen kesilmekden gaça duruň, - Süýşmeýän amatly tutawaçlar bilen ygtybarly haýwan dyrnaklary.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt Uly ErgonomikIt dyrnagyKesgitli pyçaklar bilen
Nokat: F01110105003
Material: ABS / TPR / Poslamaýan polat
Ölçegi: 156 * 49 * 15mm
Agramy: 90g
Reňk: Gülgüne, özleşdirilen
Bukja: Blister kartoçkasy
MOQ: 500 sany
Töleg: T / T, Paypal
Ibermegiň şertleri: FOB, EXW, CIF, DDP

OEM & ODM

Aýratynlyklary:

  • 【Hünärmenleriň teklipleri】 Bu haýwan dyrnagyny kesmek, hünärmen öý haýwanlary ösdürip ýetişdirýänler we müňlerçe kanagatlandyrylan müşderiler, haýwan tälimçileri we weterinarlar tarapyndan maslahat berilýär.Ergonomiki taýdan döredilen, güýçli we ulanmaga aňsat bolany üçin ony professional ýa-da öý haýwanlaryny ösdürip ýetişdirmek üçin gural hökmünde ulanyp bilersiňiz.Iň oňat haýwan dyrnagy;orta we iri itler ýa-da pişikler üçin ulanyp bilersiňiz.
  • Time WAGTY Tygşytlamak üçin SÖICGI high qualityokary hilli, ýiti, galyň poslamaýan polatdan ýasalan pyçaklar bilen, bu haýwan dyrnaklary itleri we pişikleriň dyrnaklaryny diňe bir çalt kesmek üçin ýeterlik derejede güýçlidir, elmydama stressiz, tekiz, ýiti we ýyllar boýy ýiti bolany üçin çalt kesilýär.
  • 【GARAŞYJY DIZAYN home Öý haýwanlaryny terbiýeläniňizde, bu hünärmen it dyrnagy gysgyjy sizi hemişe rahat saklar, tutawaç ergonomiki dizaýn edilendir, aňsat tutmak we rahat, dyrnagyň gysgyjynyň howpsuz saklanmagyny üpjün eder eliňiz, tötänleýin nikleriň we kesikleriň hem-de aňsat ulanylmagynyň öňüni alar.
  • SA HOWPSUZ GORAGY BILEN SENSOR EDIP BOLUN
  • IF AIFRATYN SIZE large Uly ýa-da orta itler üçin dürli ululyk, bizde 2 ululyk bar.
  • O Hünärmen goldaw a Hünärmen we güýçli haýwan önümlerini üpjün ediji bolanymyz üçin, bizden hünärli we güýçli goldaw alarsyňyz.Islän zadyňyza garamazdan, öý haýwanlaryny ösdürip ýetişdirmek üçin gurallar, öý haýwanlary gaýçy, öý haýwanlary oýnawaçlary, öý haýwanlary, öý haýwanlary, haýwanlaryň ýakasy, haýwanlaryň eşikleri we ş.m. biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.OEM we ODM ikisi hem bar we ähli önümler özleşdirilen reňk we logotip üçin gowy.

Razor-Kesgir-Pyçaklar-It-Dyrnaklar- (4) Razor-Kesgir-Pyçaklar-It-Dyrnaklar- (3)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler