Razor ýiti pyçaklar bilen lomaý it dyrnaklary

Gysga düşündiriş:

Öýde oňaýly tutawaçly bezemek üçin Razor ýiti pyçakly uly orta itler üçin aşa köp itleriň dyrnaklaryny kesmekden gaça duruň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt Howpsuzlyk Lomaý hünärmen üçin uly it dyrnagy
Nokat: F01110105004
Material: ABS / TPR / Poslamaýan polat
Ölçegi: 156 * 48 * 15mm
Agramy: 81g
Reňk: Gyrmyzy, özleşdirilen
Bukja: Blister kartoçkasy
MOQ: 500 sany
Töleg: T / T, Paypal
Ibermegiň şertleri: FOB, EXW, CIF, DDP

OEM & ODM

Aýratynlyklary:

  • 【ÖNÜMÇILIK ÖNÜMLERI】 Bu professional haýwan dyrnagynyň gysgyjy, ergonomiki taýdan dizaýn edilendigi sebäpli güýçli we ulanmak aňsat.Professional öý haýwanlaryny ösdürip ýetişdirýänler, weterinar lukmanlary, haýwan tälimçileri we müňlerçe kanagatly öý eýeleri muny maslahat berýärler.Bu ýokary hilli haýwan dyrnaklaryny orta we iri itler we pişikler üçin ulanyp bilersiňiz.
  • AL DÜZGÜN TERJIME EDIP BOLANOKItiň dyrnagynyň tutawajy çydamly ABS materialdan ýasaldy.Bularyň hemmesi, gazuw dyrnagynyň itleriniň ýa-da pişikleriň dyrnaklaryny diňe bir gezek kesmek üçin ýeterlik derejede güýçli bolmagyny üpjün edýär.Dyrnak gysgyçlary stressiz, çalt we ýylmanak kesmek üçin ýiti bolar.
  • UM YNSAN DOSTLY】 Itiň dyrnagy gysgyçly we öý haýwanlaryny ösdürip ýetişdirýän mahaly gelinleri rahat saklar.Tutga ergonomiki, berk çydamly ABS materialyndan ýasalan, rahat, aňsat tutawaçly, ýumşak örtükli, şonuň üçin dyrnak gysgyçlary eliňizde howpsuz galar we siz onuň güýçli tarapyny taparsyňyz we tötänleýin nikleriň we kesilmeginiň öňüni alyp bilersiňiz, ulanmak üçin gaty aňsat.
  • 【HOWPSUZ Gorag】 Bu ýokary hilli it terbiýeçileri, dyrnaklary kesmek ýa-da itiňize şikes ýetmek howpuny azaldyp, hünärmenler ýa-da öý haýwanlary eýeleri üçin gaty peýdalydyr.
  • 【I HIGH GOWY SYPASAT ÜPJÜNÇILIGI pet Haýwanlary ösdürip ýetişdirmek gurallary, öý haýwanlaryny iýmitlendiriji jam, öý haýwanlaryny ösdürip ýetişdirýän gaýçy, öý haýwanlary oýnawaçlary, öý haýwanlary, eşikler we ýakasy ýaly haýsy haýwan önümlerini isleseňiz, göni bize gelip bilersiňiz, sebäbi biz ýaly Güýçli we hünärmen haýwan önümleri bilen üpjün ediji, bu önümleri size gowy baha we ýokary hilli hödürläp bileris.Custöriteleşdirilen önümleriň reňki we nyşany bar.

Razor Sharp Blade It dyrnaklary (4) Razor Sharp Blade It it dyrnaklary (3)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler