Windmill köp funksiýaly interaktiw pişik oýunjagy

Gysga düşündiriş:

“Windmill” köp funksiýaly pişik oýnawajy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt Windel degirmeniInteraktiw pişik oýunjagy
N elemento.: F02140100003
Material: ABS / TPR
Ölçegi: 9.76 * 4.17 * 3.62inç
Agramy: 6.17oz
Reňk: Gök, sary, ýaşyl, gülgüne, gyzyl, özleşdirilen
Bukja: Polibag, reňk gutusy
MOQ: 500 sany
Töleg: T / T, Paypal
Ibermegiň şertleri: FOB, EXW, CIF, DDP

OEM & ODM

Aýratynlyklary:

  • 【Köp özüne çekiji pişikler】 Bu aýlanýan giroskopyň dizaýny bilen köp funksiýaly ýapyk interaktiw pişik oýunjagy.Kesgitli sorujy käse keseligine ýa-da dikligine ýerleşdirilip bilner, ony dürli ýerlerde ulanyp bolýar.Oýnawaç pişigiň daşarky güýji bilen aýlanyp bilner.Bu öwrediji oýunjak, şeýle hem ýel degirmeni oýnawaç, içgysgynçlygy aýyrmaga kömek edip biljek oýunjak.
  • 【Agyrlyk güýjüniň aýlanyş funksiýasy Toy Oýnawaç bedeni, pişik oýnanda mylaýym itek bilen aýlanyp bilner.Atherelekler, pişigiň oýnamaga bolan gyzyklanmasyny we aýlanmagyna kömek edip biljek bedeniň iki tarapyndaky güýçlendiriji çybyklarda bezelendir.Mil, oýnawaçyň pişigiň gyzyklanmasyny ýitirmek üçin gaty çalt aýlanmagynyň öňüni almak üçin agyrlyk ulgamy bilen döredildi.Oýnawaç birnäçe gezek aýlananda, oýunjak agyrlyk ulgamynyň hereketi bilen ýuwaş-ýuwaşdan durar.
  • Gurnalan katnipli oýunjaklar】 Oýunjagyň ýokarsyndaky aç-açan bölekde iki sany ýokary mazmunly pişik topy we kiçijik jaň ýerleşdirildi.Oýnawaç aýlananda, nan topy tertipsiz bolar we jaň gowşak ses çykarar.Funksiýa has köp pişigiň oýnamaga bolan gyzyklanmasyny netijeli özüne çekip biler.
  • 【[Aşagynda uly sorujy kubok dizaýny the Oýnawajyň aşagy, uly adsorbsion güýji bilen sorujy käse bilen enjamlaşdyrylandyr, bu önümi agaç pol, gödek ýer, gapylar we penjireler ýaly islendik ýerde önümi özüne çekip biler.Oýnawaç keseligine ýa-da dikligine ulanylyp bilner.Pişik bu önümi daşky gurşawda dürli oýnamakda ulanyp bolýar.
  • 【Birnäçe pişik bilelikde oýnap biler】 Bu oýunjak ekologiýa taýdan arassa we sagdyn ABS we TPR-dan ýasaldy.Pişik oňa zeper ýetirmez.Uzak wagtlap ulanylyp bilner.Birnäçe pişik bilen hem ulanylyp bilner.Bu oýnawajy uzak wagtlap ulanmak, pişigiň IQ-sini gowulaşdyryp, gündelik ýalňyzlygy we aladalary aýyryp biler.

Interaktiw pişik kowalamak oýunjagy (1) Interaktiw pişik kowalamak oýunjagy (3) Interaktiw pişik kowalamak oýunjagy (5) Interaktiw pişik kowalamak oýunjagy (2) Interaktiw pişik kowalamak oýunjagy (4)

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler